Կառավարության նիստի օրակարգ

02 Մայիսի, 2024

1. «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանվող ապրանքների ծագումը որոշելու ներդաշնակեցված համակարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(Չզեկուցվող)
Էկոնոմիկայի նախարար` Գևորգ Պապոյան
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 12-ի N 1301-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(Չզեկուցվող)
Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ` Արփինե Սարգսյան
3. Էկոպարեկային ծառայողի ծառայողական զենքը պահելու և կրելու կարգը սահմանելու մասին
(Չզեկուցվող)
Շրջակա միջավայրի նախարար` Հակոբ Սիմիդյան
4. «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(Չզեկուցվող)
Ֆինանսների նախարար` Վահե Հովհաննիսյան
5. «Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը Հայաստանի կինոյի հիմնադրամի վերակազմավորելու և կանոնադրությունը հաստատելու մասին
(Չզեկուցվող)
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար` Ժաննա Անդրեասյան
6. Հայաստանի Հանրապետության, Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև «RESILAND. Հայաստանի դիմակայուն լանդշաֆտների ծրագիր» դրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին
(Չզեկուցվող)
Շրջակա միջավայրի նախարար` Հակոբ Սիմիդյան
7. «Կենսաբանության և բժշկության նվաճումների կիրառման առնչությամբ մարդու իրավունքների և արժանապատվության պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին
(Չզեկուցվող)
Առողջապահության նախարար ` Անահիտ Ավանեսյան
8. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի նկատմամբ սակագնային, մասնավորապես, ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «ՆԱԶԱՐՅԱՆ ՔՈՒԼԻՆԳ ՍԻՍԹԵՄՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
(Չզեկուցվող)
Էկոնոմիկայի նախարար` Գևորգ Պապոյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի հունիսի 1-ի N 847-Ա որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին
(Չզեկուցվող)
Էկոնոմիկայի նախարար` Գևորգ Պապոյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 29-ի N 1109-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(Չզեկուցվող)
Էկոնոմիկայի նախարար` Գևորգ Պապոյան
11. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության «Արտակարգ իրավիճակների օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունները Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին վերապահելու, որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանն ամրացնելու և «Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության «Արտակարգ իրավիճակների օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին
(Չզեկուցվող)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար` Գնել Սանոսյան
12. Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեին ամրացնելու և «Վեոլիա ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը վարձակալության հանձնելու մասին
(Չզեկուցվող)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար` Գնել Սանոսյան
13. Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու թույլտվություն տալու մասին
(Չզեկուցվող)
Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ` Արփինե Սարգսյան
14. Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային բանկի միջև 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ին և 2024 թվականի մարտի 21-ին ստորագրված «Հայաստանի արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանն աջակցության լրացուցիչ ֆինանսավորում» (EGPS Grant No. TF0B4808) - փակման ժամկետի երկարաձգում» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրի նախագծի մասին
(Չզեկուցվող)
Փոխվարչապետ` Տիգրան Խաչատրյան
15. «Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու մասին
(Չզեկուցվող)
Էկոնոմիկայի նախարար` Գևորգ Պապոյան
16. Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց, այդ թվում՝ օտարերկրյա, գործունեության արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վերաբերյալ բազային տարածական տվյալների և մետատվյալների ստեղծման, մշակման կամ հավաքման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տարածական տվյալների ստեղծման նպատակով օդալուսանկարահանման աշխատանքների իրականացման համար թույլտվության տրամադրման կամ մերժման հիմքերը և կարգը սահմանելու մասին
(Չզեկուցվող)
Կադաստրի կոմիտեի ղեկավար` Սուրեն Թովմասյան
17. Պետական փորձաքննական դրական եզրակացություն ստացած հիմնադրույթային փաստաթղթերում չներառված՝ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում կամ անտառային հողերում կամ բնակավայրերի կանաչ գոտիներում կամ պատմամշակութային հուշարձանների սահմաններում կամ բնապահպանական հողերում գնահատման և փորձաքննության ենթակա գործունեության տեսակները հաստատելու մասին
(Չզեկուցվող)
Շրջակա միջավայրի նախարար` Հակոբ Սիմիդյան
18. Սպորտի բնագավառում ունեցած նշանակալի նվաճումների համար Մհեր Վահանի Ղազարյանին տրված տարկետումը դադարեցնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2062 -Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(Չզեկուցվող)
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար` Ժաննա Անդրեասյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 7-ի N 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(Չզեկուցվող)
Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ` Արփինե Սարգսյան
20. «Հանրակրթության մասին» օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջով մասնագիտական գործունեությունը դադարեցված բարձրագույն կրթություն չունեցող մանկավարժների օժանդակության ծրագիրը հաստատելու մասին
(Զեկուցվող)
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար` Ժաննա Անդրեասյան
21. Փորձաքննության, պետական փորձաքննական եզրակացության մեջ փոփոխություն կամ լրացում կատարելու, պետական փորձաքննական եզրակացությունն ուժը կորցրած ճանաչելու կարգը հաստատելու մասին
(Չզեկուցվող)
Շրջակա միջավայրի նախարար` Հակոբ Սիմիդյան
22. «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(Չզեկուցվող)
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար` Նարեկ Մկրտչյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի հունիսի 11-ի N 953-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
(Չզեկուցվող)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար` Գնել Սանոսյան
24. Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ նշանակելու մասին
(Չզեկուցվող)
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար` Արայիկ Հարությունյան
25. Քրեակատարողական ծառայողների ատեստավորման արդյունքներով հաշվարկվող հավելավճարի չափերը և վճարման կարգը սահմանելու մասին
(Չզեկուցվող)
Արդարադատության նախարար` Գրիգոր Մինասյան
26. Քրեակատարողական ծառայողների ատեստավորման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 6-ի N 1806-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(Չզեկուցվող)
Արդարադատության նախարար` Գրիգոր Մինասյան
27. Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և ամրացնելու մասին
(Չզեկուցվող)
Էկոնոմիկայի նախարար` Գևորգ Պապոյան
28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(Չզեկուցվող)
Շրջակա միջավայրի նախարար` Հակոբ Սիմիդյան
29. «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություն և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(Չզեկուցվող)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար` Գնել Սանոսյան
30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(Չզեկուցվող)
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար` Մխիթար Հայրապետյան
31. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի փորձաքրեագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին
(Չզեկուցվող)
Արդարադատության նախարար` Գրիգոր Մինասյան
32. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին
(Չզեկուցվող)
Արդարադատության նախարար` Գրիգոր Մինասյան
33. Հրագործական արտադրատեսակների արտադրության, ներմուծման կամ արտահանման լիցենզավորման կարգն ու լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին
(Չզեկուցվող)
Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ` Արփինե Սարգսյան
34. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 1914-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Չզեկուցվող)
Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ` Արփինե Սարգսյան
35. Պայթուցիկ նյութերի, պայթեցման սարքավորումների արտադրության, ներմուծման կամ արտահանման (բացառությամբ ռազմական նշանակության արտադրանք հանդիսացող նյութերի և պայթեցման սարքավորումների, ռազմական նշանակության արտադրանք հանդիսացող արտադրատեսակների) լիցենզավորման կարգն ու լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին
(Չզեկուցվող)
Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ` Արփինե Սարգսյան
36. «Ոստիկանության գվարդիայի մասին» օրենքի և հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթին հավանություն տալու մասին
(Զեկուցվող)
Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ` Արփինե Սարգսյան
37. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի հուլիսի 20-ի N 1233-Ա, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի հուլիսի 20-ի N 1243-Ա և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1334-Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(Չզեկուցվող)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար` Գնել Սանոսյան
38. Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին
(Չզեկուցվող)
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար` Գնել Սանոսյան
39. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, Կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին և Եկամտային հարկի, շահութահարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերին հավանություն տալու և անհետաձգելի համարելու մասին
(Զեկուցվող)
Ֆինանսների նախարար` Վահե Հովհաննիսյան
Տվյալների վերջին թարմացումը` 2024-05-02 14:12:37

Օրակարգերի արխիվ