ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից իրականացված վերահսկողության արդյունքներ

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի տարեկան հաշվետվություն և հաշվետվության առնչությամբ ՀՀ նախարարությունների և պետական գերատեսչությունների պաշտոնական պարզաբանումներ

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2013 թ. մարտի 22-ի 5/10 որոշում

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2013 թ. մարտի 22-ի 5/9 որոշում

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2013 թ. մարտի 22-ի 5/8 որոշում

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2013 թ. մարտի 22-ի 5/7 որոշում


Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2013 թ. մարտի 22-ի 5/6 որոշում

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2013 թ. մարտի 22-ի 5/5 որոշում


Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2013 թ. մարտի 22-ի 5/4 որոշում

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2013 թ. մարտի 22-ի 5/3 որոշում

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2013 թ. մարտի 22-ի 5/2 որոշում

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2013 թ. մարտի 22-ի 5/1 որոշում

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2012 թ. մարտի 7-ի 5/1 որոշում
Կոտայքի մարզպետարանին պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման և բյուջետային մուտքերի ապահովման , ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2012 թ. մարտի 7-ի 5/2 որոշում
Կոտայքի մարզի համայնքների կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման, համայնքային բյուջեի մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև համայնքային սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2012 թ. մարտի 7-ի 5/3 որոշում
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի վերահսկման և կառավարման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող ՝ օտարերկրյա պետությունների և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և և դրամաշնորհային ծրագրերի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2012 թ. մարտի 7-ի 5/4 որոշում
ՀՀ ֆինանսների նախարարության` գանձապետական համակարգի կողմից իրականացվող խնդիրների օրինական և արդյունավետ կատարման, լիցենզավորման գործակալության աշխատանքների արդյունավետության, լիցենզավորման պայմանների և պահանջների հսկողության տեսչության աշխատանքների արդյունավետության նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի` 2012 թ. մարտի 7-ի 5/5 որոշում
ՀՀ առողջապահության նախարարությանը պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2012 թ. մարտի 7-ի 5/6 որոշում
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Առողջապահական ծրագրի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող՝ օտարերկրյա պետությունների և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2012 թ. մարտի 7-ի 5/7 որոշում
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության» կանոնադրական գործառույթների կատարման արդյունավետության գնահատման և «Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությանը» պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի` 2012 թ. մարտի 7-ի 5/8 որոշում
Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների կողմից վճարվող Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված սոցիալական վճարների նշանակման և վճարման գործընթացի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի` 2012 թվականի փետրվարի 10-ի 3/1 որոշում
Բյուջետային և արտաբյուջետային մուտքերի ապահովմանը և բյուջետային և արտաբյուջետային միջոցների օգտագործմանն ուղղված ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի հարկային ծառայության մասով տարածքային ստորաբաժանումների (ընտրանքային) գործառույթների նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի` 2012 թվականի փետրվարի 10-ի 3/2 որոշում
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ


Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի` 2012 թվականի փետրվարի 10-ի 3/3 որոշում
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանումների (ընտրանքային) կողմից գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման գործընթացի իրականացման օրինականության և արդյունավետության նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ


Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի` 2012 թվականի փետրվարի 10-ի 3/4 որոշում
Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների օգտագործման (վերամշում, վնասազերծում, պահպանում, փոխադրում և տեղադրում) նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունենքրի վերաբերյալ

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի` 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի 33/1 որոշում
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կողմից բանկերի միջոցով կենսաթոշակների վճարման գործընթացի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի` 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի 33/2 որոշում
Պետական գույքի կառավարման և մասնավորեցման գործընթացի իրականացման արդյունավետության նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ


Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2011 թ. դեկտեմբերի 23-ի 33/3 որոշում
ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից սակագների սահմանման արդյունավետության նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2011 թ. դեկտեմբերի 23-ի 33/4 որոշում
Ընդերքի օգտագործման տրամադրման օրինականության և ընդերքի օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ


Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի ՝ 2011 թ. դեկտեմբերի 23-ի 33/6 որոշում
Բյուջետայի և արտաբյուջետային մուտքերի ապահովմանը և արտաբյուջետային միջոցների օգտագործմանն ուղղված ՀՀ կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի մաքսային ծառայության մասով տարածքային ստորաբաժանումների (ընտրանքային) գործառույթների նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ