Լիցենզիաների ստացման հայտերի ընդունման համակարգ

Հարգելի հայտատու,
Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ այսուհետ Դուք կարող եք մի շարք պետական մարմինների կողմից տրամադրվող լիցենզիա ստանալու, վերաձևակերպելու, ուժը կորցրած ճանաչելու, կասեցնելու, լիցենզիայի և ներդիր(ներ)ի կրկնօրինակը ստանալու, լրացուցիչ ներդիր(ներ) ստանալու և ուժը կորցրած ճանաչելու, ինչպես նաև արդեն իսկ ներկայացրած դիմումներին ի լրում փաստաթղթեր ներկայացնելու համար հայտ ներկայացնել նաև էլեկտրոնային համակարգի միջոցով:

Հայտը ներկայացնելու համար անհրաժեշտ դաշտերը լրացնելուց հետո` Ձեզ կտրամադրվի 12-նիշանոց ծածկագիր, որն անհրաժեշտ է պահպանել, քանի որ այն հարկավոր է Ձեզ հայտի ընթացքին հետևելու կամ ի լրումն անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացնելու համար:

Հայտի ներկայացման ընթացակարգին առավել մանրամասն Դուք կարող եք տեղեկանալ` ծանոթանալով ստորև ներկայացված Էլեկտրոնային հայտերի ընդունման կարգին:

 • Բանկային և ֆինանսավարկային կազմակերպությունների բնագավառ
  • Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցում
 • Առևտրի բնագավառ
  • Զենքի առևտուր
 • Առողջապահության բնագավառ
  • Բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացում
  • Դեղատնային գործունեություն
  • Դեղերի արտադրություն
 • Կրթության բնագավառ
  • Բակալավրի կրթական ծրագրի (բացառությամբ բժշկական բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրի) իրականացում
  • Բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացում, բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի
  • Հիմնական հանրակրթական ծրագրերի իրականացում
  • Մագիստրոսի կրթական ծրագրի (բացառությամբ բժշկական բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրի) իրականացում
  • Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացում, բացառությամբ բժշկական միջին մասնագիտական ծրագրերի
  • Միջնակարգ հանրակրթական ծրագրերի իրականացում
  • Նախադպրոցական կրթական ծրագրերի իրականացում
  • Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերի իրականացում
  • Տարրական հանրակրթական ծրագրերի իրականացում
 • Փոստային կապի բնագավառ
  • Փոստային կապի գործունեություն
 • Մաքսային բնագավառ
  • Անմաքս առևտրի խանութներում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների իրացում
  • Մաքսային հսկողության տարածքների կազմակերպում
  • Մաքսային փոխադրողի գործունեություն
 • Շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառ
  • Վտանգավոր թափոնների վերամշակում, վնասազերծում, պահպանում, փոխադրում և տեղադրում
 • Վիճակախաղերի, շահումներով խաղերի բնագավառ
  • Ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպում
  • Խաղատների կազմակերպում
  • Շահումով խաղերի կազմակերպում
  • Վիճակախաղերի կազմակերպում
 • Տրանսպորտի բնագավառ
  • Անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների կողմից մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում
  • Անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների կողմից օդանավակայանի տաքսի ծառայության կազմակերպում
  • Երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության կազմակերպում
  • Ֆիզիկական անձանց կողմից մեկ մարդատար տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների իրականացում
 • Քաղաքաշինության բնագավառ
  • Ինժեներական հետազննում
  • Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննություն
  • Շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինանարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)
  • Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն (բացառությամբ շինանարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)
  • Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն (բացառությամբ շինանարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)
 • Գործունեության այլ բնագավառներ
  • Աուդիտորական ծառայությունների իրականացում
 • Անվտանգության բնագավառ
  • Մասնավոր պահնորդական գործունեության իրականացում