ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
Էկոնոմիկայի նախարարություն«Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿԱջակցություն ՀՀ հավատարմագրման համակարգին 16,680,000 2022-03-01
2022-12-31
Էկոնոմիկայի նախարարություն«Նորամուծության եւ ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿԳիտատեխնիկական գրադարանային ծառայություններ165,156,200 2022-02-01
2022-12-31
Էկոնոմիկայի նախարարություն«Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿՍերմերի որակի ստուգման և պետական սորտափորձարկման միջոցառումներ48,065,700 2022-01-24
2022-12-30
 
Էկոպարեկային ծառայություն«Հայանտառ» ՊՈԱԿԱնտառվերականգնման և անտառպատման աշխատանքների կատարում413,011,700 2022-04-15
2022-12-31
Էկոպարեկային ծառայություն«Հայանտառ» ՊՈԱԿԱնտառպահպանական ծառայություններ1,335,485,900 2022-01-20
2022-12-30
 
Էկոպարեկային ծառայություն«Հայանտառ» ՊՈԱԿԱնտառպահպանական ծառայություններ1,335,485,900 2022-01-20
2022-12-30
 
Լոռու մարզ, մարզկենտրոնը` Վանաձոր, Լոռու մարզպետարան«Արևածագի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿՊետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցում16,237,120 2022-01-24
2022-12-31
Լոռու մարզ, մարզկենտրոնը` Վանաձոր, Լոռու մարզպետարան«Արևաշողի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿՊետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցում19,231,130 2022-01-24
2022-12-31
Լոռու մարզ, մարզկենտրոնը` Վանաձոր, Լոռու մարզպետարան«Աքորու ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿՊետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցում18,682,880 2022-01-24
2022-12-31
Լոռու մարզ, մարզկենտրոնը` Վանաձոր, Լոռու մարզպետարան«Գուգարքի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿՊետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցում26,332,010 2022-01-24
2022-12-31
Լոռու մարզ, մարզկենտրոնը` Վանաձոր, Լոռու մարզպետարան«Դսեղի ԱԿ» ՊՈԱԿՊետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցում33,799,330 2022-01-24
2022-12-31
Լոռու մարզ, մարզկենտրոնը` Վանաձոր, Լոռու մարզպետարան«Լեռնապատի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿՊետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցում14,099,370 2022-01-24
2022-12-31
Լոռու մարզ, մարզկենտրոնը` Վանաձոր, Լոռու մարզպետարան«Լոռի-Փամբակի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿԹանգարանային և ցուցահանդեսների կազմակերպման ծառայություններ22,486,000 2022-02-02
2022-12-28
Լոռու մարզ, մարզկենտրոնը` Վանաձոր, Լոռու մարզպետարան«Մարգահովիտի ԱԿ» ՊՈԱԿՊետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցում35,903,380 2022-01-24
2022-12-31
Լոռու մարզ, մարզկենտրոնը` Վանաձոր, Լոռու մարզպետարան«Մեծ Պարնիի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿՊետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցում94,364,430 2022-01-24
2022-12-31