ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
Գյուղատնտեսության նախարարություն<<Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում54,463,900 2022-01-31
2022-12-20
 
Էկոնոմիկայի նախարարություն«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿԳյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում1,024,083,800 2022-02-14
2022-12-31
Էկոնոմիկայի նախարարություն«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿՀՀ-ում խոշոր եղջերավոր կենդանիների համարակալման և հաշվառման միջոցառումների իրականացում384,000,000 2022-02-14
2022-12-31
 
Էկոնոմիկայի նախարարություն«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿՊետական աջակցություն ՀՀ գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացմանը270,423,900 2022-02-14
2022-12-31
Էկոնոմիկայի նախարարություն«Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿԲուսասանիտարիայի ծառայությունների, հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումների իրականացում47,940,000 2022-01-14
2022-12-31
Էկոնոմիկայի նախարարություն«Գյուղատնտեսական հետազոտությունների և հավաստագրման կենտրոն» ՊՈԱԿՍերմերի որակի ստուգում և պետական սորտափորձարկման միջոցառումներ48,065,700 2022-01-24
2022-12-31
Էկոնոմիկայի նախարարություն«Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿԱջակցություն ՀՀ հավատարմագրման համակարգին 16,680,000 2022-03-01
2022-12-31
Էկոնոմիկայի նախարարություն«Նորամուծության եւ ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿԳիտատեխնիկական գրադարանային ծառայություններ165,156,200 2022-02-01
2022-12-31
Էկոնոմիկայի նախարարություն«Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿՍերմերի որակի ստուգման և պետական սորտափորձարկման միջոցառումներ48,065,700 2022-01-24
2022-12-30
 
Լոռու մարզ, մարզկենտրոնը` Վանաձոր, Լոռու մարզպետարան«Արևածագի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿՊետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցում16,237,120 2022-01-24
2022-12-31
Լոռու մարզ, մարզկենտրոնը` Վանաձոր, Լոռու մարզպետարան«Արևաշողի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿՊետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցում19,231,130 2022-01-24
2022-12-31
Լոռու մարզ, մարզկենտրոնը` Վանաձոր, Լոռու մարզպետարան«Աքորու ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿՊետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցում18,682,880 2022-01-24
2022-12-31
Լոռու մարզ, մարզկենտրոնը` Վանաձոր, Լոռու մարզպետարան«Գուգարքի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿՊետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցում26,332,010 2022-01-24
2022-12-31
Լոռու մարզ, մարզկենտրոնը` Վանաձոր, Լոռու մարզպետարան«Դսեղի ԱԿ» ՊՈԱԿՊետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցում33,799,330 2022-01-24
2022-12-31
Լոռու մարզ, մարզկենտրոնը` Վանաձոր, Լոռու մարզպետարան«Լեռնապատի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿՊետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցում14,099,370 2022-01-24
2022-12-31