ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան» ՊՈԱԿԱնկայուն երևույթների դերը տիեզերական օբյեկտների էվոլյուցիայում244,586,800 2022-01-27
2022-12-31
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ» ՊՈԱԿՖիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պահպանում և զարգացում269,562,200 2022-01-27
2022-12-31
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿԳիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում338,170,200 2022-01-27
2022-12-31
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ«Հայ հնագիտության, ազգագրության և բանագիտության արդի և հեռանկարային զարգացման խնդիրներ» ծրագրի իրականացում424,923,600 2022-01-27
2022-12-31
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մ. Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ Տեղական հումքից և արտադրական թափոններից ֆունկցիոնալ նշանակությաննյութերի ստացման և ներդրման տեսական և տեխնոլոգիական հիմունքների մշակում209,810,700 2022-01-27
2022-12-31
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում151,636,000 2022-01-27
2022-12-31
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մաթեմատիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿՀետազոտություններ հիմնարար մաթեմատիկայում115,180,100 2022-01-27
2022-12-31
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿՀոծ միջավայրի մեխանիկա189,174,000 2022-01-27
2022-12-31
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿՄարդու, կենդանիների, բույսերի ֆունկցիոնալ և պոպուլյացիոն գենոմիկա և բջջային ակտիվության կարգավորում227,253,800 2022-01-27
2022-12-31
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ» ՊՈԱԿՇիրակի հնագիտական և պատմազգագրական ուսումնասիրություններ43,748,900 2022-01-27
2022-12-31
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Պատմության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ Աղբյուրագիտություն և պատմագրություն224,860,300 2022-01-26
2022-12-31
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿԳիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում202,663,500 2022-01-27
2022-12-31
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Փիլիսոփայության,սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ» ՊՈԱԿՀայ հասարակության փիլիսոփայական, սոցիալ-քաղաքական և իրավագիտական հիմնախնդիրներ87,762,500 2022-01-27
2022-12-31
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿԳիտատական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքների պահպանում ու զարգացում211,608,800 2022-01-27
2022-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿՆոր օրգանական միացությունների սինթեզի եղանակների և հատկությունների ուսումնասիրում։ Կիրառական նպատակներով նոր նյութերի ստեղծում473,747,300 2022-01-27
2022-12-31