ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿԳիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում338,170,200 2022-01-27
2022-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ«Հայ հնագիտության, ազգագրության և բանագիտության արդի և հեռանկարային զարգացման խնդիրներ» ծրագրի իրականացում424,923,600 2022-01-27
2022-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մ. Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ Տեղական հումքից և արտադրական թափոններից ֆունկցիոնալ նշանակությաննյութերի ստացման և ներդրման տեսական և տեխնոլոգիական հիմունքների մշակում209,810,700 2022-01-27
2022-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում151,636,000 2022-01-27
2022-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մաթեմատիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿՀետազոտություններ հիմնարար մաթեմատիկայում115,180,100 2022-01-27
2022-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿՀոծ միջավայրի մեխանիկա189,174,000 2022-01-27
2022-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ» ՊՈԱԿՇիրակի հնագիտական և պատմազգագրական ուսումնասիրություններ43,748,900 2022-01-27
2022-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Պատմության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ Աղբյուրագիտություն և պատմագրություն224,860,300 2022-01-26
2022-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿԳիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում202,663,500 2022-01-27
2022-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Փիլիսոփայության,սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ» ՊՈԱԿՀայ հասարակության փիլիսոփայական, սոցիալ-քաղաքական և իրավագիտական հիմնախնդիրներ87,762,500 2022-01-27
2022-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿՆոր օրգանական միացությունների սինթեզի եղանակների և հատկությունների ուսումնասիրում։ Կիրառական նպատակներով նոր նյութերի ստեղծում473,747,300 2022-01-27
2022-12-31
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ«Կոնդի առանձնատների տնտեսություն» ՊՈԱԿՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գերատեսչական առանձնատների և տարածքների շահագործում և սպասարկում469,823,500 2022-02-11
2022-12-31
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿՈւսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի փոխհատուցում7,670,000 2022-01-31
2022-12-23
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿՀետբուհական մասնագիտական կրթության գծով նպաստների տրամադրում124,581,700 2022-01-10
2022-12-30
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿՀետբուհական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակի տրամադրում43,740,000 2022-01-10
2022-12-30