Կառավարության որոշումներ

30 Սեպտեմբերի 2021, 1616 - Լ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԹՄՐԱՄՈԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՊՕՐԻՆԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 52-րդ և 53-րդ հոդվածների համաձայն՝ Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել`
1) Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամոլության և թմրամիջոցների
ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի 2022 թվականի միջոցառումների ծրագիրը
(այսուհետ` ծրագիր)` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամոլության և թմրամիջոցների
ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի 2022 թվականի միջոցառումների ժամանակացույցը՝ համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Ծրագիրը սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության պետական
բյուջեի նախագծի կազմում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային
ժողով:  

հավելված1

հավելված2