Կառավարության որոշումներ

30 Սեպտեմբերի 2021, 1596 - Լ

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 44-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել`
1) 2022 թվականի առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերը`
համաձայն N 1 հավելվածի.
2) 2022 թվականի պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք առողջապահական
պետական նպատակային ծրագրերը` համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի
նախագծի կազմում 2022 թվականի առողջապահական պետական նպատակային
ծրագրերը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով:  

հավելված1

հավելված2

Արխիվ

2022

2021