Կառավարության որոշումներ

30 Սեպտեմբերի 2021, 1580 - Լ

2022 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին կետի «գ» ենթակետով և
2-րդ կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել 2022 թվականին իրականացվելիք գիտական և գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերը` համաձայն հավելվածի:
2. 2022 թվականին իրականացվելիք գիտական և գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերը Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի
պետական բյուջեի նախագծի կազմում սահմանված կարգով ներկայացնել
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով:

հավելված 

Արխիվ

2022

2021