Փոխվարչապետերի որոշումներ

12 Հոկտեմբերի 2021, 815 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 9-Ի N 303-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝
1. Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2021 թվականի
ապրիլի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի
հունիսի 2-ի N 289-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և նույն որոշմամբ
հաստատված ծրագրին հարակից գործարքի մասին» N 303-Ա որոշման 2-րդ
կետում «17,847,090» թիվը փոխարինել «19,847,090» թվով: