Փոխվարչապետերի որոշումներ

12 Հոկտեմբերի 2021, 813 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 777-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝
1.Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2021 թվականի
սեպտեմբերի 24-ի «Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Հայաստանի ներկայացուցչության հասցեով ստացված բեռի ներմուծման ծրագրի
մասին» N 777-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) որոշման 1-ին կետում «7,807» թիվը փոխարինել « 5,557» թվով.
2) որոշմանը կից բեռի բաշխման ցանկը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝
համաձայն հավելվածի:

հավելված