Փոխվարչապետերի որոշումներ

21 Հոկտեմբերի 2020, 653 - Լ

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԴԱԼՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՔԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ՇՆՈՐՀՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասը և «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 5-րդ մասը՝
1. Սահմանել`
1) մաքսային և հարկային ծառայությունների մեդալների և կրծքանշանների տեսակները` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) մաքսային և հարկային ծառայությունների մեդալների և կրծքանշանների ձևերը՝ համաձայն N 2 հավելվածի.
3) մաքսային և հարկային ծառայությունների մեդալների և կրծքանշանների շնորհման կարգը՝ համաձայն N 3 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

հավելված