Փոխվարչապետերի որոշումներ

26 Հունիսի 2020, 364 - Ա

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ «ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏՆԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔ ԵՎ ԱԿՏԻՎ ԾԵՐԱՑՈՒՄ, ՓՈՒԼ 2» ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով «Բարեգործության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետը՝
1. Բարեգործական որակել Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից իրականացվող` 693,000,000 դրամ ընդհանուր արժողությամբ «Համայնքային տնային խնամք և ակտիվ ծերացում, փուլ 2» ծրագիրը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սահմանել, որ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից (ՀՎՀՀ՝ 00006023) կնքված ստորև նշված պայմանագրերով նախատեսված գործարքները, անմիջականորեն կապված են սույն որոշման 1-ին կետում նշված ծրագրի իրականացման հետ և դրա համար ունեն զգալի նշանակություն՝
1) «ՍիՓիԷս Օիլ» ՍՊԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ՝ 02665864) 2020 թվականի մայիսի 8-ին կնքված պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է բենզինի մատակարարում՝ 1,270,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի.
2) «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի Շիրակի ԳԳՄ-ի հետ (ՀՎՀՀ՝ 00046317) 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ին կնքված N 021121812744 պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2020 թվականի մայիսի 15-ից մինչև 2021 թվականի մայիսի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում բնական գազի մատակարարում` 500,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի.
3) «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի «Ղարս» մասնաճյուղի հետ (ՀՎՀՀ՝ 01520882) 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ին կնքված N 120948 պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2020 թվականի մայիսի 15-ից մինչև 2021 թվականի մայիսի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում էլեկտրաէներգիայի մատակարարում` 1,000,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի.
4) «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ՝ 02500052) 2020 թվականի փետրվարի 7-ին կնքված N 121235750 պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2020 թվականի մայիսի 15-ից մինչև 2021 թվականի մայիսի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցում` 90,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի.
5) «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի Շիրակի մասնաճյուղի հետ (ՀՎՀՀ՝ 02655115) 2018 թվականի հունիսի 25-ին կնքված N 402744181 պայմանագրերում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2020 թվականի մայիսի 15-ից մինչև 2021 թվականի մայիսի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցում` 80,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի.
6) «Յուքոմ» ՍՊԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ՝ 00024873) 2016 թվականի դեկտեմբերի 23-ին կնքված N 3462977 պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2020 թվականի մայիսի 15-ից մինչև 2021 թվականի մայիսի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների մատուցում` ամսական 90,000 դրամի չափով՝ առանց ավելացված արժեքի հարկի.
7) «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի «Դեբեդ» մասնաճյուղի հետ (ՀՎՀՀ՝ 01520882) 2019 թվականի հուլիսի 1-ին կնքված N 0285363 պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2020 թվականի մայիսի 15-ից մինչև 2021 թվականի մայիսի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում էլեկտրաէներգիայի մատակարարում` 1,000,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի.
8) «Յուքոմ» ՍՊԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ՝ 00024873) 2016 թվականի դեկտեմբերի 23-ին կնքված N 3462959 պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2020 թվականի մայիսի 15-ից մինչև 2021 թվականի մայիսի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների մատուցում` ամսական 90,000 դրամի չափով՝ առանց ավելացված արժեքի հարկի.
9) «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի «Արաքս» մասնաճյուղի հետ (ՀՎՀՀ՝ 01520882) 2019 թվականի հոկտեմբերի 15-ին կնքված N 0285641 պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2020 թվականի մայիսի 15-ից մինչև 2021 թվականի մայիսի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում էլեկտրաէներգիայի մատակարարում` 1,000,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի.
10) «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ՝ 02500052) 2020 թվականի փետրվարի 7-ին կնքված N 121235743 պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2020 թվականի մայիսի 15-ից մինչև 2021 թվականի մայիսի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցում` 60,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի.
11) «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ՝ 02500052) 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ին կնքված N 115565501 պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2020 թվականի մայիսի 15-ից մինչև 2021 թվականի մայիսի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցում` 60,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի:
3. Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությանը` մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշմամբ հաստատված բարեգործական ծրագրերը բարեգործական որակելու և գրանցելու կարգի 25-րդ կետով սահմանված կարգով ներկայացնել տեղեկություններ տվյալ եռամսյակի ընթացքում` նշված ծրագրի շրջանակներում կազմակերպության կողմից կատարած աշխատանքների, ինչպես նաև կազմակերպությանը մատակարարված ապրանքների ու մատուցված ծառայությունների, իսկ ծրագրի ավարտից հետո մեկամսյա ժամկետում` ամփոփ տեղեկություններ ծրագրի կատարման մասին:

հավելված

Արխիվ

2024

2023