Փոխվարչապետերի որոշումներ

11 Հունիսի 2020, 318 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 30-Ի N 223-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի`
1. Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի ապրիլի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության առաջին փսխվարչապետի 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 516-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրի շրջանակներում բեռի ներմուծման մասին» N 223-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) 1-ին կետում «16,364 կգ ընդհանուր քաշով» բառերը փոխարինել «16,900 կգ ընդհանուր քաշով» բառերով.
2) որոշման հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

հավելված