Վարչապետի որոշումներ

23 Օգոստոսի 2022, 965 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 11-Ի N 706-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածով`
1. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Պետական իշխանության մարմիններում հաստիքների առավելագույն թիվը
սահմանելու մասին» N 706-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) N 1 հավելվածի 3-րդ կետում «295» թիվը փոխարինել «311» թվով.
2) N 4 հավելվածի 1-ին կետում «2056» թիվը փոխարինել «2041» թվով: