Վարչապետի որոշումներ

29 Նոյեմբերի 2021, 1356 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 30-Ի N 93-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները`
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2020 թվականի հունվարի 30-ի «Միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու և դրա անհատական կազմն ու
գործունեության կարգը հաստատելու մասին» N 93-Ա որոշման N 1 հավելվածում «ՀՀ փոխվարչապետ (Ս. Պապիկյան) (հանձնաժողովի նախագահ)» բառերը
փոխարինել «ՀՀ փոխվարչապետ (Հ. Մաթևոսյան) (հանձնաժողովի նախագահ)» բառերով: