Վարչապետի որոշումներ

4 Մայիսի 2021, 472 - Լ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՄԱՆ, ՄՇԱԿՄԱՆ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ, ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասը`
1. Հաստատել`
1) Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ներդրումային ծրագրերի վերհանման, մշակման, գնահատման, առաջնահերթությունների ցանկի կազմման և սահմանման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ներդրումային ծրագրերի գնահատման մեթոդաբանությունը՝ համաձայն N 2 հավելվածի.
3) Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ներդրումային ծրագրի նախագծի մշակման և գնահատման օրինակելի ձևը` համաձայն N 3 հավելվածի։
2. Հանձնարարել՝
1) Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմակերպել հանրային ներդրումային ծրագրերի նախագծերի հավաքագրման գործընթացը.
2) պետական կառավարման համակարգի մարմիններին՝ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացնել հանրային ներդրումային ծրագրեր՝ համաձայն N 3 հավելվածի.
3) տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, եթե վերջիններիս կողմից իրականացվող միջին և խոշոր ծրագրերն ամբողջությամբ կամ մասնակի ֆինանսավորվում են պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացնել հանրային ներդրումային ծրագրեր՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

հավելված1

հավելված2

հավելված3

Արխիվ

2024

2023